Siste nyttfor Mjåtveitelva

Av Hans E. Storheim


Arealplanleggjar Hans Kristian Dolmen vil i det vidare arbeidet
vera Meland kommune sin kontaktperson i arbeidet knytt til
Mjåtveitelva. Det går fram av eit brev til «Mjåtveitelvens forening
». Elva er forureina, og kommunen melder tilbake at dei ser
det som positivt at «Mjåtveitelvens forening» er etablert og viser
engasjement for den delen av lokalmiljøet som elva utgjer.
I brevet viser Dolmen til at han er ny i kommunen, og at det
difor er nyttig å kunna støtta seg til lokalkjende. Han peikar
vidare på at det nyleg har kome ein tilsynsrapport frå Fylkesmannen
i Hordaland knytta til eit av utbyggingsområda ved
Frekhaug.
Rapporten peikar på tiltak som kan gjerast ved dette området,
men og at det kan vera fleire kjelder til forureining eller påverknad
på elva.

Les her om elvemuslingenes oppmerksomhet i Norge.

8 mars 2012: Lederartikkel i Strilen:
http://www.strilen.no/leiar/nar-humla-far-susa/Rapport frå inspeksjon med Walde Utvikling AS 25. januar 2012

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_meland/wfdocument.aspx?journalpostid=2012001767&dokid=216547&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Strilen skriver om elvemuslingene....


Nordhordaland avisen skriver....

Statssekretær Heidi Sørensen har laget en fantastisk informativt rapport om elvemuslingens kongelige historie og dens tilstand i Norge:

http://gint.no/fmnt/elvemusling/seminar2012/dag2/enperleinorsknatur_Heidi%20S%C3%B8rensen.pdf

5 kommentarer:

 1. Det som nå foregår på Mjåtveitmarka utbyggingsområde er miljøkriminalitet på det værste, utbygger har snart i 2 mnd 24 timer i døgnet pumpet store mengder kraftig forurenset vann (steinstøv-dynamitt- Slurry -slam) i tilførselselv en som går rett ut i Mjåtveitelven.

  Nå har fylkesmannen på nytt vært på befaring og pålagt utbygger og iverksette konkrete planer til avbøtende tiltak innen 1. mars.

  Blir det ikke iverksatt omgående tiltak som hindrer forurensingen til elven vil Mjåtveitelvens forening anmelde utbygger til Økokrim.

  SvarSlett
 2. Nå er arbeidet omsider startet med bygging av en sedimenteringsbasseng mellom veien inn til Mjåtveitmarka og fylkesveien.Her vil det bli bygd ett basseng med terskel på ca 8m x 20m med ett totalt vannspeil på ca 300m2.
  Det nytter og engasjere seg!!!!!!!!!

  SvarSlett
 3. Her pumper de skitt vann ut i Kvernhusbekken som går videre ut i Mjåtveitelven. Dag og natt i 60 dager, med en pumpe kapasitet på 1500l.m. som tilsvarer 130 fulle baseng på størelse med sentralbadet.
  Eller 129600. m3. det blir noen tonn med skitt og slam som ligger på bunnen av Mjåtveitelven

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja hvem skal rense opp all den skitten fra elvebunnen ???????

   Slett
 4. http://gint.no/fmnt/elvemusling/
  Her er en god oversikt i elveperlemuslingsbasen for Norge.

  SvarSlett

Kommentar :